Předání naší techniky a školení jednotky pro protipovodňovou kontrolu v okresu Xiamen Čína.

V první etapě proběhlo předání 20 elektrocentrál BSKA9 EV SILENT  v kombinaci s čerpadly Spechtehauser, která budou sloužit zejména při živelných pohromách. V příštích týdnech budou předány další etapy dodání naší techniky.